ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 ล 5867833 งวดที่ 8 O 9788077 งวดที่ 9 ถ 3846719

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 8

ม 4468246

งวดที่ 9

E 3474182

งวดที่ 9

E 3474182

งวดที่ 9

E 3474182

งวดที่ 9

E 3474182

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
0435834 1723524 2250827 3685970 9541979
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
1818708 2560868 2790311 3403063 3960797 4329676 4616316 4773261 5403326 9621888
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0215527 0416744 0788111 0923248 1040792 1658895 2079590 3080004 3945523 4193008 4933337 5426814 6035903 6423806 6538178 7976116 8326451 8685724 9906079 9941944
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
336587 958072
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
33635 96850
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
1487 2421 7368 8924

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง