ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 เมษายน 2562

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 เมษายน 2562

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 เมษายน 2562

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 ช 8747874 งวดที่ 8 พ 8727381 งวดที่ 9 ฮ 6769368

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 10

ษ 5297298

งวดที่ 10

ฬ 2563132

งวดที่ 10

ฬ 2563132

งวดที่ 10

ฬ 2563132

งวดที่ 10

ฬ 2563132

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
0667768 6979388 7195257 7311508 9067045
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0036089 0219257 1274996 2217020 2479508 2491000 3128966 4876410 8204406 8592094
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0016196 0204489 0496733 1952708 2107335 2209397 2315000 2373633 2696326 3119804 3171578 3481511 3920744 6239391 6314551 6791210 7537848 7695930 7750825 9032566
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
073107 207832
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
19476 58347
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
0175 1637 2685 9054

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง