ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 จ 2394145 งวดที่ 8 ฉ 4366521 งวดที่ 9 ค 4294836

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 10

H 3081210

งวดที่ 10

ฎ 1141179

งวดที่ 10

ฎ 1141179

งวดที่ 10

ฎ 1141179

งวดที่ 10

ฎ 1141179

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
4719839 5817754 6511206 7292094 9312189
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0296551 1024138 1085839 1672035 5245281 7256216 7680457 7758428 8525604 9651991
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0028103 2144679 3434242 3632372 4130509 4940848 5056558 5490803 5505731 5805215 5975516 6780204 6963563 6963702 8040638 8225770 8300895 8362749 9227194 9759342
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
851904 967028
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
41495 87283
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
2799 3155 5172 5415

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง