ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2562

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2562

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2562

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 O 8218139 งวดที่ 10 ด 6616443 งวดที่ 9 ฉ 6608207

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 10

พ 4917920

งวดที่ 8

ข 2699507

งวดที่ 8

ข 2699507

งวดที่ 8

ข 2699507

งวดที่ 8

ข 2699507

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
2532924 2783513 2923460 6086033 8016277
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0604095 0949737 1530822 2647824 5219158 7025469 7976123 8208183 8826554 9516384
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0018126 0861081 1145018 3222504 3922365 4008593 4158513 4254795 4631490 5388744 5480073 5689397 6282811 6971832 7397495 7556007 7953725 8182477 8726005 9973368
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
351070 702763
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
68019 84105
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
1728 2625 6758 7992

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง