ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 ฌ 2362572 งวดที่ 10 ษ 1985964 งวดที่ 10 ห 5142375

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 8

C 9110024

งวดที่ 8

ฉ 7925416

งวดที่ 8

ฉ 7925416

งวดที่ 8

ฉ 7925416

งวดที่ 8

ฉ 7925416

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
1687809 2396395 3966560 7174552 9192420
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0614578 2265449 3668377 4780962 4963839 5271030 5965305 6711712 7572104 9192405
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0423311 0511660 1038884 1368735 3840577 3855818 4433371 4760102 5237085 5272950 5892027 6005134 6360888 6475284 6972203 7416767 8614219 9157870 9208555 9389077
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
084126 506271
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
78491 83815
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
1190 3890 5424 7653

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง