ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 สิงหาคม 2562

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 สิงหาคม 2562

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 สิงหาคม 2562

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 O 5641514 งวดที่ 10 ข 9545086 งวดที่ 10 ร 9521275

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 8

R 6899185

งวดที่ 8

V 8869143

งวดที่ 8

V 8869143

งวดที่ 8

V 8869143

งวดที่ 8

V 8869143

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
3276426 4717914 5532758 7311828 8067079
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
2254377 2372969 3591501 4863692 5052907 6096314 7896058 8061949 9675742 9734896
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0066525 0472234 0721449 1640681 2196554 2290885 2792205 3479177 3539698 4193778 4210336 5388545 6131977 6333261 6872117 7350990 7984094 8602339 8781848 8900624
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
235419 766815
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
22715 42329
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
0946 1179 3431 9411

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง