ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 30 ธันวาคม 2562

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 30 ธันวาคม 2562

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 C 8551782 งวดที่ 10 ฉ 0406594 งวดที่ 8 ฌ 1113666

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 10

ข 7348510

งวดที่ 10

ผ 0524694

งวดที่ 10

ผ 0524694

งวดที่ 10

ผ 0524694

งวดที่ 10

ผ 0524694

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
4149989 4488194 4798835 5043384 6469788
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0463279 0649097 1914329 2395361 3088492 3175600 4434675 6227504 6571775 6572557
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0424628 0961491 1636508 2066352 2673712 3927297 6171489 6491051 7010243 7107986 7417374 7475310 7732174 8148156 8567403 8855444 9012567 9211785 9358544 9509730
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
141084 907034
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
66614 70817
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
1130 1587 2598 4135

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง