ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 Y 0159830 งวดที่ 9 Z 5881748 งวดที่ 9 Z 6281823

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 10

อ 2627844

งวดที่ 8

O 8538117

งวดที่ 8

O 8538117

งวดที่ 8

O 8538117

งวดที่ 8

O 8538117

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
0330037 0565677 1279108 1438726 3201251
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
1737914 2074290 2540771 2869485 4576576 5602975 5786638 6388457 6654356 7021773
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0359075 0530378 0603415 1692168 2721192 3417396 3885489 4169758 4478683 5328051 5751413 6893889 7189307 7455167 7697311 7963192 8168796 8268031 8520875 9104409
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
027501 592676
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
71700 97085
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
0433 5115 5915 6106

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง