ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มีนาคม 2563

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มีนาคม 2563

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 มีนาคม 2563

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 Q 7026220 งวดที่ 8 R 0226321 งวดที่ 9 Z 5856917

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 8

O 3541555

งวดที่ 8

ว 1347904

งวดที่ 8

ว 1347904

งวดที่ 8

ว 1347904

งวดที่ 8

ว 1347904

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
0859451 2768602 4414226 6819688 8364408
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0948323 1268334 1862732 2395303 2706666 3183902 5718970 6430872 8449268 9030134
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0771228 0886032 1108192 2015711 2094912 2211824 2642045 4030344 4809513 4982296 5670778 5688018 6622869 7625855 8325255 8479300 8558202 9269729 9506570 9576077
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
113010 302464
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
58216 97542
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
2057 3621 9052 9924

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง