ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 เมษายน 2563

Home / สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 เมษายน 2563

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 เมษายน 2563

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 พ 1210657 งวดที่ 8 J 3729172 งวดที่ 8 น 9492281

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 10

ฌ 0424867

งวดที่ 10

น 9037803

งวดที่ 10

น 9037803

งวดที่ 10

น 9037803

งวดที่ 10

น 9037803

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
0277178 0583287 1300223 4910302 9008352
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0067714 2220271 2304312 3135975 7436535 8072259 8404070 8630701 8663740 9258712
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0031252 0355772 1653240 2091348 2607295 2796003 3402028 4581358 4870525 5087038 5145446 5190744 6493984 6588272 7330085 7531846 7926508 8588417 8745716 8994081
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
090854 169679
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
27251 55308
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
2313 3575 4743 6672

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง