ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 เมษายน 2559

Home / ผลรางวัลสลากออมสินพิเศษ, สลากออมสินพิเศษ 5 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 เมษายน 2559

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี วันที่ 1 เมษายน 2559

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 6

D 8931856

งวดที่ 6

ฌ 8915068

งวดที่ 6

ศ 2317244

งวดที่ 6

ษ 1782613

งวดที่ 7

ง 4123019

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 6

R 0584203

งวดที่ 6

ญ 9759489

งวดที่ 6

ญ 9759489

งวดที่ 6

ญ 9759489

งวดที่ 6

ญ 9759489

ออก 5 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

รางวัลที่ 3
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
1911369 2655396 4196318 5711012 6675484 7082674 7181713 7877955 8482029 8885468
รางวัลที่ 4
ออก 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0037538 0176389 2702845 2714598 3166673 3514270 3657091 4130115 5303822 5623497 5974738 6071930 7514201 7532004 8135570 8307816 8384076 8967003 9167900 9987637
รางวัลที่ 5
ออก 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0322032 0420575 0723685 0821004 1147575 1147861 2095922 2272676 2458638 2985694 3096970 3385953 3888427 4070890 4253739 4312180 4604099 5091131 5137264 5351314 5613691 5942027 6080128 6289374 6971831 7550108 7562664 7696877 8069502 8143889 8350169 8494467 8626407 8639434 8773766 8826626 9335752 9694062 9812869 9869339
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 1 รางวัล รางวัลละ 600 บาท
278594
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
68380 82127
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 4 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
3385 4277 5894 8132

ท่านที่ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และถูกรางวัลสลากออมสิน ! โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้อง