ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 เมษายน 2559

Home / ผลรางวัลสลากออมสินพิเศษ, สลากออมสินพิเศษ 3 ปี / ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 เมษายน 2559

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 เมษายน 2559

สลากออมสิน รางวัลที่ 1

งวดที่ 68

ย 3185265

งวดที่ 69

A 5282838

งวดที่ 76

ถ 6837677

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 2

งวดที่ 58

ฬ 5557616

งวดที่ 63

ญ 4803181

ออก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลพิเศษ

---

ออก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

สลากออมสิน รางวัลที่ 3

2944588 3044207

ออก 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4
ออก 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
0180379 3555897 5937148 9236338 9901378
รางวัลที่ 5
ออก 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
0988005 2145581 2414070 3446060 4747607 5327981 6800476 6819986 8273257 8820358
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
ออก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
3185265 5282838 6837677
เลขท้าย 6 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 400 บาท
167654 511521
เลขท้าย 5 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
06962 81215
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 2 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
4793 7711