MThai lotto Privacy Policy

 

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล : Privacy

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของ MThai มีผลใช้กับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล บนเว็บไซต์และบริการของ MThai ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

  • 1. นโยบายสิทธิส่วนบุคคล สำหรับสมาชิก ผู้ใช้บริการทั่วไป
  • 2. นโยบายสิทธิส่วนบุคคล สำหรับสมาชิก เอ็มไทยเมล์

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก ผู้ใช้บริการทั่วไป

  • 1. ข้อมูลส่วนบุคคล

MThai.com จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อการนำเสนอเนื้อหาและบริการ ให้ตรงกับความต้องการและ ความสนใจของคุณ เป็นหลัก

  • 2. การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็ก ที่เก็บอยู่ Browser ในของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เชื่อมต่อ เพื่อเก็บข้อมูลขณะที่ท่านใช้บริการของเว็บไซต์เรา คุกกี้จะเริ่มเก็บข้อมูลหลังจากที่มีติดต่อกับระบบ (log in) และจะหยุดการจัดเก็บ เมื่อออกจากระบบ (log out) คุกกี้ช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรม ของผู้บริโภค และอํานวยความสะดวก ในการจำแนกการใช้งานของผู้เข้าชม

  • 3. การใช้ข้อมูลสมาชิก

MThai.com เปิดให้บริการฟรี โดยเรามีความจำเป็น ที่จะต้องหารายได้จากการโฆษณาบ้าง แต่ข้อมูลของสมาชิก จะไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใด ผู้ลงโฆษณาไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกอย่างแน่นอน โดยรูปแบบการนำเสนอโฆษณา อาจจะอยู่ในรูปแบบของแบนเนอร์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางเราจะจัดส่งถึงสมาชิก ทุก ๆ เดือน โดยท่านสมาชิก มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับโฆษณาต่าง ๆได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีข้อยกเว้น

  • 4. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

MThai.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

  • 4.1 MThai.com จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิก ต่อพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ตามที่ MThai.com เห็นสมควร
  • 4.2 MThai.com มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ หากข้อมูลนั้น เป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อ – กระบวนการทางกฎหมาย – การทำตามเงื่อนไขการให้บริการ – การอ้าง – หรือเรียกร้องว่าเนื้อหานั้น ๆ ละเมิดสิทธิของผู้อื่น – การรักษาสิทธิ์ และความปลอดภัยส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ MThai.com
  • 4.3 ในกรณีที่สมาชิกละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก เอ็มไทยเมล์

MThai เก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนการลงทะเบียน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและนามสกุล ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เพศ วันเกิด และอาชีพ โดยไม่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ นอกจากทำการลงทะเบียนใหม่เท่านั้น
ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณจะถูกใช้ในการดำเนินงานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ที่สมัครใหม่จะได้รับจดหมายต้อนรับจาก MThai ซึ่งจะอธิบายคุณลักษณะต่าง ๆ ของบริการ อาจส่งจดหมายให้กับสมาชิกเป็นประจำด้วย ซึ่งเป็นจดหมายที่คุณไม่สามารถยกเลิกการรับได้นอกจากจะปิดบัญชี จดหมายนี้จะแจ้งข่าวการเปลี่ยนแปลง

บริการที่สำคัญ คุณลักษณะใหม่ การปรับปรุงด้านเทคนิค และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ
MThai ให้ความสำคัญกับการควบคุมอีเมล์โฆษณาที่ไม่ได้รับเชิญทั้งหลาย หรือที่เรียกว่า อีเมล์ขยะ หรือ สแปมอีเมล์ โดยจะไม่นำรายชื่อสมาชิกไปขายหรือให้บุคคลอื่นเช่า ซึ่งทางเรามีระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัสถึง 2 ชั้น จากบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่มีชื่ออันดับต้น ๆ ของโลก

MThai มีนโยบายที่เคร่งครัดซึ่งห้ามไม่ให้ใช้บัญชี Hotmail ส่งอีเมล์ขยะโดยเด็ดขาด ผู้ใดใช้หรือมีส่วนช่วยในการใช้บริการของ MThai Mail โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อส่งอีเมลที่ไม่ได้รับเชิญ (“สแปมอีเมล”) อาจมีโทษทางแพ่ง อาญา หรือโทษทางการบริหารปกครอง
 

ที่อยู่ MThai.com

 

Mono Technology
Jasmine International Tower 16 Fl., 200 Moo 4
Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120
P: +(66) 2 502 0700
MarKeting
MarKeting@monotechnology.com
Content Mthai.com
web_bd@monotechnology.com
Sales
Sales@monotechnology.com

 

แผนที่ MThai.com