ตะลึง พบเห็ดโคนยักษ์หนักกว่า 10 กิโลกรัม ที่ตราด!!

ตะลึง พบเห็ดโคนยักษ์หนักกว่า 10 กิโลกรัม ที่ตราด!!

ชาวบ้านพบเห็ดโคนยักษ์ขนาดใหญ่ภายในพื้นที่ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เมื่อตรวจสอบพบบ้านเลขที่ 18/1 หมู่ 4 ตำบลหนองบอน มีนายผาสุก พูนพิพัฒน์ เป็นเจ้าของบ้าน พบมีเห็ดขนาดใหญ่เส้นผ่าศุนย์กลาง 12 นิ้ว..