ผลสลากออมสิน พิเศษ 3 ปี วันที่ 16 ธันวาคม 2565

Home / สลากออมสิน / ผลสลากออมสิน พิเศษ 3 ปี วันที่ 16 ธันวาคม 2565
สลากออมสิน วันศุกร์ สลากออมสินพิเศษ 3 ปี

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี

วันที่ 16 ธันวาคม 2565

รางวัลอันดับที่ 1

งวดที่ 129 R 9344728 งวดที่ 130 X 4169114 งวดที่ 129 ถ 1621385

รางวัลอันดับที่ 2

งวดที่ 133 G 7131472 งวดที่ 135 ว 6203078

รางวัลอันดับที่ 3

0524631 2838109

รางวัลอันดับที่ 4

9476054 8863178 1982237 8626089 6960971

รางวัลอันดับที่ 5

3632752 1980030 4126000 1290304 2560351

1293485 0881411 3872950 4322882 7652210

เลขท้าย 6 ตัว

771171 759996

เลขท้าย 5 ตัว

69439 89082

เลขท้าย 4 ตัว

3413 1153