หวยฮานอย งวด 28 ธันวาคม 2565

รางวัลพิเศษ

55145

รางวัลที่ 1

18766

รางวัลที่ 2

30529 57234

รางวัลที่ 3

53627 57194 77416 74079 18677 97813

รางวัลที่ 4

3192 5315 2058 1403

รางวัลที่ 5

3873 0030 1317 1550 2575 3167

รางวัลที่ 6

167 160 431

รางวัลที่ 7

67 68 96 51