เเห่ซื้อเลขมงคล สมเด็จพระสังฆราช ขาดตลาดหมดเกลี้ยงทุกแผง

Home / ข่าวหวย เลขเด็ด / เเห่ซื้อเลขมงคล สมเด็จพระสังฆราช ขาดตลาดหมดเกลี้ยงทุกแผง

เซียนหวยหลายพื้นที่แห้กว้านซื้อเลขเด็ด เลขมงคล ที่เกี่ยวข้องกับ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อยู่หลายเลข และล้วนแต่เป็นเลขที่ดังมากๆ แทบทั้งสิ้น ประกอบไปด้วย เลขการสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 24 ต.ค.56 เวลา 19.30 น. ด้วยพระชนม์ 100 ปี ขณะที่กลุ่มเลขเด็ด 19 และ 91 นั้น ถือว่ามีความเกี่ยวพันกับการเป็นสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ลำดับที่ 19 ส่วนหมายเลข 456, 556 และ 56 นั้น เป็นหมายเลขปีเกิด 2456 และปีที่ทรงสิ้นพระชนม์ 2556 รวมถึงเลขเด็ด 859, 59, 98 เกี่ยวพันกับทะเบียนรถยนต์เคลื่อนพระศพ 9859 และเลข 80, 329 เกี่ยวกับพรรษา 80 ปี 329 วัน

สมเด็จพระสังฆราช

เพิ่มเติม!

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) (3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2532 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตและเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษา 100 ปี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต

– ขอบคุณข้อมูล : wikipedia