เลื่อนหวยออก 16 ธันวาคม 58 เป็น 17 ธันวาคม 58

Home / ข่าวหวย เลขเด็ด / เลื่อนหวยออก 16 ธันวาคม 58 เป็น 17 ธันวาคม 58

กองฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้แจ้งเลื่อนเวลาออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เป็น 17 ธันวาคม 2558 และงวดวันที่ 16 มกราคม 2559 เป็น 17 มกราคม 2559 เนื่องจากตรงกับวันพระราชทานเพลิงศพพระสังฆราชและวันครู

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

โดยกองฉลากได้ประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบถึงเรื่องการเลื่อนเวลาการออกรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เนื่องจากเป็นวันพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยเลื่อนเวลาการออกสลากฯ เป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 14.30-16.00 น.