หวยฮานอย งวดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

รางวัลพิเศษ

86358

รางวัลที่ 1

65126

รางวัลที่ 2

33802 41801

รางวัลที่ 3

58180 14790 42209 59611 80595 59587

รางวัลที่ 4

1161 2432 0304 1132

รางวัลที่ 5

7486 7313 1375 9291 7025 7010

รางวัลที่ 6

113 419 377

รางวัลที่ 7

91 66 54 65